Karta stałego klienta - DAWOJ
Karta stałego klienta

Karta stałego klienta

Regulamin Programu Kart Stałego Klienta
Karta jest bezpłatna. Z uprawnień karty można korzystać wyłącznie po jej okazaniu. Prosimy pamiętać, że karta jest ważna tylko w oddziale firmy DAWOJ sp. z o.o. 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 44.

Zasady przyznawania Karty
Kartę otrzymuje osoba, która zakupiła samochód nowy, bądź używany, lub korzysta na stałe z usług naszej firmy. 

Zasady korzystania z Kart
Uprawnienia dla danej karty są przypisane do samochodu, którego nr nadwozia widnieje na karcie. Uprawnienia wynikające z Karty są honorowane również w przypadku czasowego przekazania samochodu przez właściciela innemu użytkownikowi.

Posiadaczowi Karty przysługują następujące przywileje:
- rabaty przy zakupie usług i oryginalnych części zamiennych,
- bezpłatna wycena samochodu używanego przed odsprzedażą,
- internetowa informacja o wszelkich promocjach.


Ceny dla Klientów z Kartą ustalane są indywidualnie dla każdego użytkowanego samochodu, szczegółowe zasady oraz aktualne poziomy rabatów dostępne są w serwisie.
W przypadku sprzedania samochodu, kolejny nabywca otrzymuje przywileje dotyczące rabatów i upustów.
Karta jest ważna przez rok od momentu jej wydania.
Warunkiem przedłużenia ważności Karty jest wykonanie co najmniej raz w roku transakcji w serwisie.
Ważność Karty przedłużana jest automatycznie na kolejne 12 miesięcy licząc od dnia wizyty Klienta w serwisie.
Niedopełnienie ze strony Klienta warunku prolongaty Karty skutkuje utratą uprawnień dostępnych w serwisie.

Więcej informacji można uzyskać u naszych doradców.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami: